Trung tâm tổ chức tập huấn nâng cao phương pháp giảng dạy cho giảng viên
Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy và học
Quản lý đào tạo học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên
Quản lý chương trình đào tạo Co-op
Previous
Next

Tìm kiếm tài liệu

Hãy nhập tên sách / tên tác giả / từ khoá sau đó enter để tra cứu.

Hướng dẫn

  1. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ của Trung tâm
  2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống E-Learning
  3. Hướng dẫn đăng ký học Kỹ năng mềm