Video Kỹ thuật làm tiêu bản máu dàn – Cô Lý Khánh Linh – Khoa Y – Dược

[advanced_iframe src=”https://tlc.tvu.edu.vn/tutorials/ky-thuat-lam-tieu-ban-mau-dan/story_html5.html” width=”100%” height=”100vh”]