Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống E-Learning

Cập nhật thông tin của bạn sau khi đăng nhập hệ thống là một công việc rất quan trọng. Bạn bè, giảng viên sẽ nhận biết bạn thông qua các thông tin mà bạn cung cấp. Hãy kiểm tra và bổ sung các thông tin của mình cho đầy đủ và chính xác bạn nhé. Hãy xem video dưới đây để biết cách thực hiện.