Hướng dẫn đăng ký vào khóa học

Hãy tưởng tượng hệ thống E-Learning như một Thư viện. Trong thư viện này mỗi khoá học sẽ tương tự như một phòng. Để có thể sử dụng vật dụng trong phòng đó thì bạn cần có chìa khoá vào phòng. Giảng viên của bạn sẽ cung cấp nó cho bạn. Sau khi có khoá truy cập, hãy xem video dưới đây để biết cách đăng ký vào khoá học bạn nhé.