Hướng dẫn kích hoạt tài khoản mail sinh viên

Mỗi sinh viên đang học tại TVU đều được cấp tài khoản email có dạng mssv@st.tvu.edu.vn. Trong đó mssv là mã số sinh viên của bạn. Email rất quan trọng bởi Nhà trường, thầy cô sẽ liên hệ bạn qua email này trong suốt quá trình học. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để đăng nhập các hệ thống thông tin của Trường như: đăng ký học kỹ năng mềm, đăng nhập hệ thống E-Learning…

Sau khi được cấp email, bạn cần kích hoạt nó thì mới sử dụng được. Video dưới đây sẽ hướng dẫn bạn kích hoạt.