Hướng dẫn nộp bài tập lên khoá học E-Learning

“Nộp bài tập không thôi không có điểm…” đó là câu nói mà bạn sẽ nghe giảng viên nói thường xuyên đấy. Nộp bài tập lên khoá học E-Learning là một kỹ năng mà bạn phải thật rành mới được nhe. Hãy xem video này để nhận biết được các bước làm bạn nhé.