Hướng dẫn sử dụng diễn đàn

Có hai trường hợp bạn phải sử dụng Diễn đàn trên khoá học: Một là giảng viên đặt câu hỏi và yêu cầu bạn lên đó trả lời. Hai là bạn có thắc mắc muốn được giảng viên và bạn bè giải đáp. Hãy xem video sau đây để biết cách trả lời hoặc đặt câu hỏi nhé.