Tài liệu hướng dẫn thiết kế khóa học E-Learning

Thiết kế khóa học E-Learning mức độ 1 là công việc mà tất cả giảng viên tham gia giảng dạy tại TVU đều phải thực hiện.  Tài liệu này được xây dựng dạng web để có thể dễ dàng truy cập.

Thầy cô vui lòng truy cập địa chỉ: https://lms.tvu.edu.vn/mod/book/view.php?id=91845 để xem chi tiết nội dung của tài liệu.