Hoạt động phát triển chuyên môn của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

(TVU) – Từ ngày 11/8/2022 đến 08/9/2022, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức khóa tập huấn Master Teacher Training nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Các nội dung tập huấn gồm: Bloom’s taxonomy, Kolb Learning StylesCritical Thinking Model, PBL (Problem-Based Learning và Project-Based Learning), Everyday Examples, Flipped Classroom và Accrediation. Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi PGS. TS. Phan Thị Mai Hà (Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh), TS. Phạm Trần Bích Thuận và TS. Nguyễn Viễn Quốc (Trường Đại học Công nghiệp).

Khóa tập huấn được tổ chức theo mô hình giảng dạy đảo ngược (Flipped learning), kết hợp giữa việc tự nghiên cứu với sự hướng dẫn của các tập huấn viên trên hệ thống LMS và hoạt động trải nghiệm, thảo luận trực tiếp. Thông qua khóa tập huấn, 70 giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ được tiếp cận các bài tập trải nghiệm mang tính chất thực tế cao, đúc kết các kinh nghiệm và kiến thức hữu ích để vận dụng vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo.

Một hoạt động diễn ra trong buổi tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cũng là thành viên của khóa tập huấn cho biết: “Khóa tập huấn cung cấp cho đội ngũ giảng viên của Khoa nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực, có thể áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào từng tiết dạy cụ thể, giúp sinh viên tự khám phá kiến thức và hứng thú hơn trong việc tiếp cận tri thức khoa học. Khóa tập huấn cũng giúp cho đội ngũ giảng viên của Khoa được trang bị đầy đủ hơn về kiến thức, kỹ năng trong việc áp dụng PBL vào giảng dạy và thiết kế chương trình, cũng như sẵn sàng hơn về thái độ và có sự cam kết cao hơn trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy, rà soát chương trình đào tạo, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn ABET.”

Các giảng viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn

 

Các giảng viên chụp ảnh lưu niệm cùng Tập huấn viên và Ban tổ chức

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.