Hội thi Thiết kế Hồ sơ năng lực điện tử, Lần 1 – Năm 2023

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • Mục đích

Hội thi Thiết kế Hồ sơ năng lực điện tử, Lần 1 – Năm 2023 được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện Kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử. Bên cạnh đó, hội thi còn giúp sinh viên thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế hồ sơ năng lực điện tử, dùng hồ sơ năng lực điện tử như là một công cụ quản lý quá trình học tập của bản thân, trình diễn sản phẩm và thể hiện năng lực nghề nghiệp đối với nhà tuyển dụng.

 • Yêu cầu

Đối với thí sinh dự thi: Thí sinh gửi hồ sơ dự thi theo đúng thể lệ Hội thi, đảm bảo nội dung hồ sơ trung thực do chính thí sinh tạo ra, không sao chép, không vi phạm quyền tác giả.

– Đối với Ban Tổ chức: Phân công người biên soạn các văn bản liên quan đến Hội thi theo đúng các quy định của pháp luật và qui định của Trường; phân công Ban Giám khảo có năng lực phù hợp để lựa chọn các hồ sơ theo tiêu chí đã công bố.

– Đối với Ban Giám khảo: Ban Giám khảo phải công tâm và khách quan trong quá trình lựa chọn hồ sơ theo tiêu chí đã công bố.

 1. THỂ LỆ
  • Đối tượng dự thi: Sinh viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
  • Phương thức lựa chọn hồ sơ đạt giải

Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm điểm tất cả các hồ sơ dự thi theo tiêu chí đã công bố (Bản tiêu chí đính kèm), chọn 05 hồ sơ theo thứ tự điểm từ cao đến thấp để phát giải theo cơ cấu.

Ban Tổ chức Hội thi căn cứ vào kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, tham mưu Nhà trường ban hành Quyết định khen thưởng cho tác giả đạt giải trong Hội thi.

Lưu ý:

– Sinh viên chịu trách nhiệm về nội dung trên hồ sơ dự thi của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ban Tổ chức sẽ không chọn hồ sơ có dấu hiệu vi phạm bản quyền hoặc hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với hồ sơ vi phạm.

– Ban Tổ chức được quyền sử dụng các bài dự thi đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, làm hồ sơ mẫu, không nhằm mục đích thương mại và không phải trả cho tác giả bất cứ khoản thù lao nào khác.

 • Phương thức và thời gian gửi hồ sơ

– Phương thức gửi hồ sơ:

Sinh viên gửi link hồ sơ lên hệ thống LMS: Hội thi Thiết kế Hồ sơ năng lực điện tử, Lần 1 – Năm 2023 tại liên kết sau:

https://lms.tvu.edu.vn/course/view.php?id=7905

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày phát động Hội thi đến hết ngày 15/6/2023.

– Thời gian công bố giải thưởng: Ngày 03/8/2023.

Tổ chức phát giải: Ngày 05/8/2023.

 • Cơ cấu giải thưởng

01 giải Nhất: 2.000.000 đồng kèm theo Giấy khen.

01 giải Nhì: 1.500.000 đồng kèm theo Giấy khen.

01 giải Ba: 1.000.000 đồng kèm theo Giấy khen.

02 giải Khuyến khích: mỗi giải 500.000 đồng kèm theo Giấy khen.

Lưu ý: Thí sinh đạt giải sẽ được xét công nhận hoàn thành chuyên đề Kỹ năng Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử trong học phần Kỹ năng mềm (nếu chưa hoàn thành chuyên đề này).

 1. LIÊN HỆ:

Mọi thông tin về Hội thi xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Hội thi tại văn phòng Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, phòng B71.507 (Gặp Thầy Huỳnh Đăng Khoa, Email: hdkhoa@tvu.edu.vn).

Trân trọng./.