Tập huấn chuyên đề “Sử dụng các kỹ thuật đánh giá trên lớp nhằm tăng cường hiệu quả việc học”

Ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học tổ chức tập huấn chuyên đề “Sử dụng các kỹ thuật đánh giá trên lớp nhằm tăng cường hiệu quả việc học” do Tiến sĩ Dennis Alonzo – Trường Đại học New South Wales, Úc phụ trách hướng dẫn.

Đến tham dự tập huấn, có 32 giảng viên từ các Khoa và đơn vị trực thuộc Trường.

Sau khi hoàn thành, giảng viên có năng lực thiết kế kết quả học tập làm cơ sở thiết kế các hoạt động kiểm tra, đánh giá và cách cho phản hồi về việc học của sinh viên. Đồng thời, giảng viên có kiến thức về nguyên tắc đánh giá việc học trên lớp và các kỹ thuật xây dựng bài kiểm tra.

Các giảng viên tham dự đều đánh giá rất cao về tính hữu ích và hiệu quả của chuyên đề.