Tập huấn Xây dựng chuẩn đầu ra và xây dựng bài kiểm tra phù hợp với kết quả học tập/chuẩn đầu ra

Trong tháng 7 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học đã tổ chức một số chuyên đề tập huấn về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: Xây dựng chuẩn đầu ra, Xây dựng bài kiểm tra phù hợp với kết quả học tập/chuẩn đầu ra, Xây dựng bản tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng thực hành và Xây dựng hệ thống các dự án và tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Qua khóa tập huấn, các giảng viên được tiếp thu, chia sẻ và trải nghiệm các kỹ năng xây dựng chương trình thông qua việc thực hành trực tiếp trên chương trình đào tạo do đơn vị mình phụ trách, nhờ đó giúp giảng viên có cơ hội rà soát và cập nhật lại chương trình. Bên cạnh đó, các chuyên đề về xây dựng bài kiểm tra đánh giá được thực hiện trực tiếp trên từng học phần của mỗi giảng viên giúp họ hệ thống hóa lại kiến thức để áp dụng vào thực tế giảng dạy.

Hầu hết giảng viên hài lòng và hứng thú với các nội dung và phương pháp tập huấn của Trung tâm. Họ chia sẻ rằng bản thân có được nhiều sự trải nghiệm thú vị, hữu ích qua các buổi tập huấn. Với tính thiết thực và hiệu quả của những đợt tập huấn, các giảng viên bày tỏ mong muốn Trung tâm nên tổ chức thêm nhiều khóa tập huấn để họ được tham gia nhằm nâng cao năng lực chuyên môn./.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.