Luận án, luận văn, tài liệu giảng dạy

Luận án, luận văn, tài liệu giảng dạy được phục vụ xem toàn văn trực tuyến:

– Địa chỉ truy cập: https://opac.tvu.edu.vn/

– Tài khoản và mật khẩu mặc định là mã số sinh viên, học viên (yêu cầu đổi mật khẩu sau khi đăng nhập)