Nội quy sử dụng Thư viện

  1. Khi vào thư viện sử dụng dịch vụ, bạn đọc phải xuất trình thẻ, gửi cặp, ba lô đúng nơi quy định.
  2. Thẻ thư viện là thẻ công chức, viên chức, thẻ sinh viên, học viên, do Trường Đại học Trà Vinh cấp và đã được Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học cấp quyền sử dụng. Trường hợp sinh viên, học viên chưa có thẻ thì sử dụng Phiếu đăng ký nhập học (Phiếu B do Phòng Công tác Sinh viên – Học sinh cấp), biên lai thu học phí hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
  3. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản thẻ, tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ và sử dụng thẻ của người khác. Khi bị mất thẻ, phải báo ngay cho viên chức thư viện.
  4. Bạn đọc khi đến thư viện phải thực hiện trang phục theo quy định của Nhà trường. Không được mang thức ăn, nước uống vào trong kho sách, phòng máy tính, giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự, thực hiện nếp sống văn minh và cảnh quan, môi trường sư phạm.
  5. Không mang các chất gây cháy, nổ, không hút thuốc lá,.. có nghĩa vụ xuất trình để kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của viên chức.
  6. Không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc, kho khi chưa thực hiện mượn. Không đánh tráo, cắt xén, xếp góc, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác. Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của thư viện.
  7. Việc sao chụp tài liệu trong thư viện phải tuân theo các quy định của Nhà trường và của Pháp luật về quyền tác giả và theo sự hướng dẫn của viên chức thư viện.
  8. Bạn đọc không thuộc Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu sử dụng thư viện phải có Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản, kèm theo Chứng minh nhân dân, lệ phí ký cược và phí dịch vụ theo quy định của Nhà trường.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.