Thời gian phục vụ Bạn đọc

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần

  1. Phòng học liệu Quốc văn và Ngoại văn:

– Sáng: Từ 7 giờ 05 phút – 10 giờ 55 phút

– Chiều: Từ 13 giờ 05 phút – 16 giờ 55 phút

– Tối: Từ 18 giờ 00 phút – 20 giờ 55 phút (Chủ nhật nghỉ)

  1. Phòng tự Nghiên cứu, Phòng Thảo luận nhóm, Phòng Học liệu điện tử và các Khu vực tự học:

– Từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút (Chủ nhật nghỉ).