Thời gian phục vụ Bạn đọc

Từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần:

1. Phòng học liệu Quốc văn, Ngoại văn, Tài nguyên nội sinh:
– Sáng: Từ 7 giờ 00 phút – 11 giờ 00 phút

– Chiều: Từ 13 giờ 00 phút – 17 giờ 00 phút

– Tối: Từ 18 giờ 00 phút – 21 giờ 00 phút (trừ Chủ nhật)

2. Phòng tự Nghiên cứu, Phòng Thảo luận nhóm, Phòng Học liệu điện tử và các Khu vực tự học:
– Từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút (trừ tối Chủ nhật).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.