Dịch vụ kiểm soát trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Nhằm nâng cao chất lượng và tính trung thực của các công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận, báo cáo tốt nghiệp, luận văn, luận án…

Nay, Trường Đại học Trà Vinh thông báo triển khai dịch vụ hỗ trợ kiểm soát sự trùng lặp thông qua phần mềm Turnitin cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Tất cả các công trình nghiên cứu của: nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, công chức, viên chức và giảng viên trong và ngoài trường

  1. Biểu phí và hình thức thu phí:
STT Tác giả Công trình nghiên cứu Đơn giá
(VNĐ, lần 1)
Hình thức thu phí
01 Trong trường Luận án 1.000.000 – Thu trực tiếp tại thư viện

– Thu gián tiếp, chuyển khoản đến tài khoản của Trường Đại học Trà Vinh:

+ Số tài khoản: 070018762593

+ Tại: Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín CHi nhánh Trà Vinh (Sacombank Trà Vinh)

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên – Đơn vị – Nội dung – Công trình nghiên cứu.

Ví dụ: Nguyen Van A – Hoc vien truong DHTV – Kiem tra trung lap noi dung – Luan van

Luận văn 500.000
Khóa luận, báo cáo tốt nghiệp 300.000
Đề tài nghiên cứu khoa học 200.000
02 Ngoài trường Luận án 1.500.000
Luận văn 1.000.000
Khóa luận, báo cáo tốt nghiệp 800.000
Đề tài nghiên cứu khoa học 700.000
Tất cả tác giả các công trỉnh được giảm phí so với kiểm tra lần 1, cụ thể như sau:
– Lần 2: giảm 20%
– Lần 3: giảm 30%
– Lần 4 trở đi: giảm 50%
  1. Thông tin liên hệ:

Cô Nguyễn Phương Hiền, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học Trường Đại học Trà Vinh

– Điện thoại: 0294.3855246 (385)

– Email: tiepnhanlvla@tvu.edu.vn

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.