Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directory of Open Access Journals (DOAJ) là một cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc tế cung cấp quyền truy cập mở đến các tạp chí học thuật. Được thành lập vào năm 2003 tại Thụy Điển, DOAJ có sứ mệnh tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng các tạp chí học thuật truy cập mở.

DOAJ tập hợp hơn 10,000 tạp chí từ hơn 130 quốc gia, đều được xem xét và duyệt thông qua quy trình rà soát chất lượng độc lập và cẩn thận. Nguồn tài nguyên này trở thành công cụ vô cùng hữu ích cho cộng đồng học thuật và nghiên cứu trên toàn cầu, cho phép họ tiếp cận với một lượng lớn kiến thức mà không cần trả phí.

DOAJ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho quyền truy cập mở, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng công bố học thuật. Thông qua việc hỗ trợ truy cập mở, DOAJ giúp đẩy mạnh việc phân phối và trao đổi kiến thức trên toàn cầu.

Nhấn vào đây để truy cập DOAJ ngay hôm nay và khám phá thế giới học thuật không giới hạn!

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.