Mượn, trả, gia hạn tài liệu

1. Mượn tài liệu:

Bước 1. Tra cứu trên opac để xác định vị trí tài liệu. (Xem hướng dẫn tra cứu tài liệu giấy)

Bước 2. Tìm tài liệu ở vị trí đã xác định

Bước 3. Làm thủ tục mượn tại quầy lưu hành

Lưu ý số lượng và thời hạn mượn tài liệu:

Số lượng và thời hạn mượn tài liệu

Đối tượng Bạn đọc Số lượng Thời hạn mượn Gia hạn Số lần gia hạn
Công chức, viên chức trường và tình Nguyện viên 05 quyển 30 ngày 15 ngày 01 lần
Sinh viên và học viên Trường 03 quyển 20 ngày 15 ngày 01 lần
Bạn đọc ở các đơn vị liên kết 03 quyển 15 ngày 15 ngày 01 lần

Lưu ý, tài liệu có dán bi đỏ: thời hạn mượn là 01 ngày

Bạn đọc là giảng viên của Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu sử dụng tài liệu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy từ 45 ngày trở lên phải làm đơn có xác nhận của Trưởng đơn vị gửi đến thư viện xác định thời gian mượn trả.

2. Trả tài liệu:

Bước 1: Trình thẻ sinh viên và tài liệu cho thủ thư làm thủ tục trả tại quầy lưu hành.

Bước 2: Nộp phí quá hạn (nếu tài liệu mượn quá hạn) và nhận lại thẻ.

3. Gia hạn tài liệu:

Cách 1: Gia hạn trực tiếp tại quầy lưu hành

LƯU Ý: Bạn đọc mang tài liệu, thẻ đến gia hạn tại Quầy lưu hành; mỗi tài liệu được gia hạn 15 ngày.

Cách 2: Gia hạn trực tuyến

  1. Truy cập địa chỉ: https://opac.tvu.edu.vn
  2. Đăng nhập  bằng tài khoản bạn đọc
  3. Chọn mục “Thông tin cá nhân”
  4. Chọn mục “Tài liệu đang mượn”
  5. Chọn nút “Gia hạn” cho tài liệu muốn gia hạn

LƯU Ý: Tài liệu chỉ được gia hạn một lần và chưa bị quá hạn

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.