Mượn, trả, gia hạn tài liệu

1. Mượn tài liệu:

Bước 1: Bạn đọc tự vào kho chọn tài liệu;

Bước 2: Trình thẻ và tài liệu cho thủ thư để làm thủ tục mượn;

Bước 3: Nhận lại thẻ và tài liệu sau khi viên chức thư viện làm xong thủ tục.

Số lượng và thời hạn mượn tài liệu

Đối tượng Bạn đọc Số lượng Thời hạn mượn Gia hạn Số lần gia hạn
Công chức, viên chức trường và tình Nguyện viên 05 quyển 30 ngày 15 ngày 01 lần
Sinh viên và học viên Trường 03 quyển 20 ngày 15 ngày 01 lần
Bạn đọc ngoài Trường 03 quyển 15 ngày 15 ngày 01 lần
Bạn đọc là giảng viên của Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu sử dụng tài liệu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy từ 45 ngày trở lên phải làm đơn có xác nhận của Trưởng đơn vị gửi đến thư viện xác định thời gian mượn trả.

2. Trả tài liệu:

Bước 1: Trình thẻ và tài liệu cho thủ thư làm thủ tục trả;

Bước 2: Nộp phí quá hạn (nếu tài liệu mược quá hạn), nhận lại thẻ.

3. Gia hạn tài liệu:

Cách 1: Gia hạn trực tiếp tại quầy lưu hành:

Bạn đọc mang tài liệu, thẻ đến gia hạn tại Quầy lưu hành; mỗi tài liệu được gia hạn 15 ngày.

Cách 2: Gia hạn trực tuyến qua trang web:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://thuvien.tvu.edu.vn/opac/

– Viên chức và Bạn đọc các trường liên kết đăng nhập mã số do thư viện cấp.

– Sinh viên đăng nhập mã số sinh viên vào 2 ô: số thẻ và mật khẩu (nếu chưa đổi mật khẩu)

Bước 2: Chọn mục thông tin cá nhân => Tài liệu đang mượn =>  Đánh dấu chọn (hình đồng hồ) vào những tài liệu cần gia hạn => Xuất hiện thông báo gia hạn thành công và ngày hết hạn mượn.

* Lưu ý, bạn đọc có thể tự gia hạn tài liệu trực tuyến khi: tài liệu gia hạn lần đầu và chưa bị quá hạn.

 

Tham khảo – tư vấn thông tin

Bạn đọc cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng các dịch vụ tại thư viện, hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố máy tính, cần tư vấn tìm kiếm thông tin,..

– Vui lòng liên hệ trực tiếp với thủ thư trực tại các quầy lưu hành tầng 1, tầng 2, tầng 3;

– Hoặc liên hệ hỗ trợ:

Email: lrc@tvu.edu.vn

Tel: (+84).294.3855246 – 232