SAGE Open Access

là một chương trình của SAGE Publishing, nhà xuất bản học thuật quốc tế hàng đầu, cung cấp truy cập mở đến các bài viết và tạp chí khoa học chất lượng cao trong các lĩnh vực như khoa học xã hội, y học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Các bài viết được xuất bản dưới dạng truy cập mở trên SAGE Open Access có thể được đọc, tải xuống và chia sẻ mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Điều này không chỉ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin học thuật trên toàn cầu, mà còn thúc đẩy sự trao đổi và phát triển kiến thức.

Tất cả các bài viết được gửi tới SAGE Open Access đều phải trải qua quy trình phản biện đồng nghiệp cẩn thận, đảm bảo rằng chỉ có những công trình nghiên cứu chất lượng mới được công bố.

Để khám phá thêm về SAGE Open Access và tìm hiểu về các tạp chí và bài viết truy cập mở mà họ cung cấp, bạn có thể truy cập SAGE Open Access ngay hôm nay.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.