SpringerOpen

  là một sáng kiến của Springer, một nhà xuất bản học thuật hàng đầu thế giới, cung cấp truy cập mở (open access) đến nhiều tạp chí và sách học thuật chất lượng cao. SpringerOpen bao gồm các tạp chí từ tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, từ khoa học tự nhiên, y tế, khoa học xã hội, đến khoa học kỹ thuật.

Các tạp chí và sách xuất bản dưới dạng truy cập mở trên SpringerOpen cho phép người dùng đọc, tải xuống và chia sẻ công việc nghiên cứu mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Điều này nâng cao khả năng tiếp cận và phát huy kiến thức học thuật trên toàn cầu.

SpringerOpen đồng thời đảm bảo chất lượng học thuật cao thông qua quy trình phản biện đồng nghiệp cẩn thận. Tất cả các bài viết được gửi tới SpringerOpen đều phải trải qua quy trình này trước khi được xuất bản, đảm bảo rằng chỉ có công trình nghiên cứu chất lượng mới được công bố.

Để khám phá thêm về SpringerOpen và tìm hiểu về các tạp chí và sách truy cập mở mà họ cung cấp, bạn có thể truy cập SpringerOpen ngay hôm nay.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.