Sử dụng máy vi tính, truy cập internet

Tất cả sinh viên, học viên trường được sử dụng miễn phí máy tính, truy cập internet, kết nối wifi trong suốt quá trình học tập

– Đăng ký tài khoản: quầy lưu hành tầng 3

– Vị trí phòng Học liệu điện tử: mã phòng B71.402, Tầng 4, tòa nhà B71, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học

– Thông tin liên hệ:

Email: lrc@tvu.edu.vn

Tel: (+84).294.3855246 – 245

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.