Hướng dẫn Nộp bài tập trên khóa học E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN:

CHI TIẾT HƯỚNG DẪN:

Khi bạn tham gia khóa học, giảng viên có thể yêu cầu bạn làm bài tập. Mỗi bài tập có đề bài – đoạn văn bản miêu tả các yêu cầu bạn phải thực hiện cho bài tập, thời điểm bạn có thể nộp bài, hạn chót nộp bài, dạng bài làm bạn có thể nộp.

bai tap lms

Đối với một bài tập trên khóa học, bạn cần lưu ý Hạn chót – Đây là thời điểm cuối cùng bạn có thể nộp bài tập của mình. Hạn chót được hiển thị bên dưới thông tin đề bài.

han chot nop bai

Đối với bài làm, có 02 dạng bài làm: Dạng file và dạng văn bản. Nếu ở dạng file, bạn cần chuẩn bị một file bài làm. Còn dạng văn bản thì bạn nhập trực tiếp bài làm của mình. Các bước nộp bài như sau:

Bước 1. Tại trang thông tin bài tập, click Thêm bài nộp

nut them bai nop.png

Bước 2: Nhập bài làm vào ô Online text hoặc trường hộp nộp file thì

–        Click vào mũi tên màu xanh chỉ xuống

nop bai tap dang file

–        Click tiếp vào Upload file > Chọn Choose File

upload file window

–        Chọn file cần tải lên và click Đăng tải tiệp này

Bước 3: Click Lưu những thay đổi để nộp

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.