BAN THƯ VIỆN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1) Chức năng

a) Cung ứng tài liệu, sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

b) Quản trị hệ thống website, phần mềm quản lý nghiệp vụ thư viện, hệ thống máy vi tính thực hành thuộc trung tâm được giao quản lý, khai thác;

c) Xây dựng, quản lý, khai thác nguồn học liệu điện tử;

d) Tổ chức thực hiện quản lý cơ sở vật chất, thiết bị.

2) Nhiệm vụ

a) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử;

b) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Tiếp nhận và đưa vào khai thác các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội thảo; luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi từ các Thư viện, Trung tâm Học liệu trong và ngoài nước;

d) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin, tư liệu thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

e) Liên kết, hợp tác với các Thư viện, Trung tâm Học liệu, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp nhận, tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Nhà trường và của Pháp luật;

f) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác thư viện, học liệu;

g) Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phí phù hợp với quy định của Pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao;

h) Từ chối tiếp nhận, phục vụ các loại tài liệu trái với quy định của Pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường;

i) Phối hợp với đơn vị có liên quan trong Nhà trường quản lý, khai thác hệ thống máy chủ, hệ thống website, các ứng dụng, … mà trung tâm được cấp quyền khai thác;

j) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

II. NHÂN SỰ

Ths. Nguyễn Thị Kim Thanh
Phó giám đốc

CÔ Nguyễn Phương Hiền
Thư viện viên

THẦY TƯỞNG VIẾT THỐNG
thư viện viên

CÔ HUỲNH NHƯ
chuyên viên

THẦY PHAN THÀNH TRUNG
nhân viên

THS PHẠM THỊ NGỌC LIỄU
Chuyên viên

Cô nguyễn thị hồng thu
thư viện viên

THS NGUYỄN VĨNH LỢI
chuyên viên

THS. THẠCH HUỲNH THỊ THU TRANG
GIảng viên

CÔ HUỲNH THỊ BÍCH THUỶ
nhân viên

THS TRIỆU NHÂN ĐẠT
chuyên viên

CÔ PHÙNG THỊ THU TRANG
Chuyên viên

Thầy kim thanh
thư viện viên

ÔNG NHAN CÔNG TRÌNH
Nhân viên

III. HOẠT ĐỘNG

1. Công tác nghiệp vụ

a) Tiếp nhận xử lý các tài liệu điện tử, tài liệu in ấn, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các đề tài nghiên cứu khoa học, …;

b) Phân loại tài liệu, đóng dấu, dán số đăng ký cá biệt, in và dán số định danh;

c) Biên mục tài liệu giấy theo chuẩn quy định;

d) Tu bổ, gia cố tài liệu hư hỏng, kết báo, tạp chí, … thành cuốn để bảo quản và lưu trữ;

e) Vận chuyển đến Phòng/kho lưu hành;

f) Lựa chọn tài liệu xây dựng bộ sưu tập theo chuyên ngành đào tạo;

g) Kiểm tra thống kê báo cáo toàn bộ số liệu;

h) Trực phục vụ bạn đọc;

i) Phối hợp thực hiện công việc số hóa tài liệu và biên mục tài liệu số;

j) Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

2. Công tác lưu hành

a) Tổ chức phục vụ mượn, trả, gia hạn sách cho bạn đọc;

b) Phục vụ bạn đọc đến đọc báo, tạp chí và tra cứu từ điển;

c) Kiểm tra và thông báo đến bạn đọc đã quá hạn thời gian quy định;

d) Rà soát, kiểm tra và xác nhận nợ tài liệu của học viên và sinh viên ra trường;

e) Tạo tài khoản, cung cấp thông tin và xử lý thông tin theo yêu cầu bạn đọc;

f) Tìm hiểu, liên lạc, kết nối với các Thư viện, Trung tâm khác để phối hợp thực hiện hệ thống cho mượn tài liệu liên Thư viện;

g) Tiếp nhận tất cả các tài liệu, sách, … đã được xử lý để đưa vào phòng/kho phục vụ;

h) Phổ biến thông tin đến bạn đọc, thu thập nhu cầu thông tin về tài liệu bạn đọc thường yêu cầu;

i) Đánh giá nhu cầu về kỹ năng thông tin sử dụng các dịch vụ và hiệu quả sử dụng các dịch vụ;

j) Tổ chức các khóa tập huấn và/hoặc xây dựng video hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ và các nguồn tài nguyên của Trung tâm;

k) Xây dựng kế hoạch thực hiện về công việc tình nguyện viên Trung tâm;

l) Tổ chức trưng bày, giới thiệu tài nguyên thông tin mới và ấn phẩm xuất bản tạp chí của Trường, hội thảo, thảo luận, tọa đàm theo chuyên đề; báo, tạp chí,…;

m) Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

3. Công tác bổ sung

a) Phối hợp với các đơn vị bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

b) Thống kê tài liệu bạn đọc có nhu cầu mượn nhưng còn thiếu;

c) Tổng hợp danh mục tài liệu tham khảo theo phụ lục bài giảng của giảng viên biên soạn, chương trình đào tạo để kịp thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn bổ sung;

d) Kiểm soát số lượng tài liệu hiện có để tránh tình trạng bổ sung trùng lắp;

e) Lập kế hoạch bổ sung nguồn tài nguyên điện tử phù hợp với mục tiêu, tiêu chí đào tạo của Nhà trường;

f) Kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc, đề nghị thanh lý tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định.

4. Công tác công nghệ

a) Quản trị và phát triển trang Website, ứng dụng Website; đăng tin tức, thông báo và các thông tin hoạt động của Trung tâm trên website của Trung tâm;

b) Thực hiện công việc số hóa, biên mục tài liệu số, và quản lý tài liệu số. Xây dựng bộ sưu tập cho các ngành đào tạo;

c) Tổ chức khai thác tài liệu số và tư vấn/hỗ trợ trực tuyến;

d) Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng nguồn mở phục vụ công tác thư viện;

e) Quản lý kỹ thuật phòng Học liệu điện tử; kiểm tra vận hành, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Công nghệ Thông tin, máy vi tính …;

f) Phối hợp với đơn vị có liên quan trong nhà trường quản lý, khai thác hệ thống máy chủ, hệ thống website, các ứng dụng,.. mà Trung tâm được cấp quyền khai thác;

g) Cung cấp dịch vụ thư viện số theo đúng các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, an ninh mạng, bản quyền tác giả và quyền liên quan (Dịch vụ thư viện số gồm cung cấp, chia sẻ, khai thác tài nguyên thông tin số);

h) Tổ chức khai thác thư viện số thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu và quản lý quyền truy cập của các tài khoản; bảo trì, nâng cấp và sửa chữa, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố;

i) Tổ chức lưu trữ tài nguyên thông tin theo hình thức kho mở và kho đóng, trên hệ thống máy chủ và trên thiết bị lưu trữ dữ liệu;

j) Tìm hiểu, liên lạc, kết nối với các Thư viện, Trung tâm khác để phối hợp thực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyên thông tin số và quyền truy cập cơ sở dữ liệu.

5. Công tác dịch vụ

a) Cung cấp dịch vụ kiểm soát sự trùng lắp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồ án/khóa luận, luận văn, luận án;

b) Cung cấp các dịch vụ in ấn, photocopy, ăn uống phục vụ bạn đọc;

c) Tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà trường về quản lý tài sản và các hoạt động dịch vụ có thu phí khác.