TB Danh mục sách mới

Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh [...]

Quy định xây dựng và phát triển CTĐT

Quy trình PTCT: 4493-0892021_QD_Quy_trinh_xay_dung_CTDT-_BH Các Phụ lục: 1. Phụ lục 1a. Đối sánh CĐR hiện [...]

TB về việc tổ chức Hội thi Kỹ năng Tìm kiếm thông tin và tự học hiệu quả, Lần 2 – Năm 2024

       Căn cứ Kế hoạch số 4138/KH-ĐHTV ngày 13 tháng 9 năm 2023 [...]

TB về việc tổ chức Hội thi Kỹ năng Hùng biện cho sinh viên, Lần thứ 8 – Năm 2024 Chủ đề: “Giáo dục vì sự phát triển bền vững”

Căn cứ Kế hoạch số 4137/KH-ĐHTV ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hiệu Trường [...]

TB về việc tổ chức Hội thi sáng tác video clip, Lần 3 – Năm 2024 Chủ đề: “Sách và bạn”

Căn cứ Kế hoạch số 4283/KH-ĐHTV ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng [...]

CÁC CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  Stt Tên chuyên đề Topic Mô tả chuyên đề 1. Phương pháp diễn giảng [...]

Diễn đàn Quốc tế về AI và Giáo dục Điều hướng AI để trao quyền cho giáo viên và chuyển đổi giảng dạy – Phần 6. Năng lực AI cho giáo viên

Loạt bài viết này được dịch từ báo cáo phân tích được phát triển bởi [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.