Category Archives: Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS (E-Learning)

Hướng dẫn nộp bài tập lên khoá học E-Learning

“Nộp bài tập không thôi không có điểm…” đó là câu nói mà bạn sẽ nghe giảng viên nói thường xuyên đấy. Nộp bài tập lên khoá học E-Learning là một kỹ năng mà bạn phải thật rành mới được nhe. Hãy xem video này để nhận biết được các bước làm bạn nhé.

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn

Có hai trường hợp bạn phải sử dụng Diễn đàn trên khoá học: Một là giảng viên đặt câu hỏi và yêu cầu bạn lên đó trả lời. Hai là bạn có thắc mắc muốn được giảng viên và bạn bè giải đáp. Hãy xem video sau đây để biết cách trả lời hoặc đặt […]

Hướng dẫn đăng ký vào khóa học

Hãy tưởng tượng hệ thống E-Learning như một Thư viện. Trong thư viện này mỗi khoá học sẽ tương tự như một phòng. Để có thể sử dụng vật dụng trong phòng đó thì bạn cần có chìa khoá vào phòng. Giảng viên của bạn sẽ cung cấp nó cho bạn. Sau khi có khoá […]