Category Archives: Tập huấn E-Learning

Đợt tập huấn chuyên đề Kỹ thuật thiết kế các bài tập đánh giá trên hệ thống E-Learning

Trong 02 ngày 12/5/2022 và 19/5/2022, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức tập huấn chuyên đề Kỹ thuật thiết kế các bài tập đánh giá trên hệ thống E-Learning (LMS). Đợt tập huấn có sự tham dự của 18 giảng viên, viên chức […]