Category Archives: Tập huấn Phương pháp đánh giá

Tập huấn chuyên đề “Sử dụng các kỹ thuật đánh giá trên lớp nhằm tăng cường hiệu quả việc học”

Ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học tổ chức tập huấn chuyên đề “Sử dụng các kỹ thuật đánh giá trên lớp nhằm tăng cường hiệu quả việc học” do Tiến sĩ Dennis Alonzo – Trường Đại học New South Wales, Úc phụ trách […]