Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào dạy học cho giảng viên là mục tiêu của chúng tôi!

Chúng tôi tổ chức các khoá tập huấn về ƯDCNTT trong giảng dạy và hỗ trợ giảng viên trong việc sử dụng các phần mềm phục vụ giảng dạy.

KHOÁ HỌC NỔI BẬT

Thiết kế bài giảng với Canva

Thiết kế khoá học E-Learning trên nền tảng Moodle

Xây dựng video học liệu

(Bài giảng điện tử)

Tạo hoạt động tương tác cho bài giảng với ClassPoint

Tạo bài tập trắc nghiệm trên Moodle

Quản lý trích dẫn với Zotero

 

Hỗ trợ quay và biên tập video học liệu

Các thành viên của Trung tâm sẽ hỗ trợ giảng viên quay và biên tập video học liệu khi được đề nghị hỗ trợ.