Khoa Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Trà Vinh

Được thành lập năm 2014, với mục tiêu “Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt (BS RHM) có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học và nha khoa…

Bộ môn trực thuộc


Tham quan

Đội ngũ giảng viên


Tham quan

Cơ sở vật chất


Tham quan

Hoạt động Dạy và Học


Tham quan

TIN TỨC
ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”>