Khuôn viên Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và HọcKhuôn viên Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và HọcHỗ trợ hoạt động phát triển chương trình đào tạoTrung tâm tổ chức tập huấn nâng cao phương pháp giảng dạy cho giảng viênTập huấn ứng dụng CNTT trong dạy và họcQuản lý đào tạo học phần Kỹ năng mềm cho sinh viênQuản lý chương trình đào tạo Co-opTổng chức đào tạo học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên
Previous
Next

Tra cứu tài liệu:

Thư viện có hơn 37.307 sách giấy và 5.470 học liệu trực tuyến phục vụ học tập và nghiên cứu