Kỹ thuật thiết kế các bài tập đánh giá trên hệ thống LMS

Người chia sẻ 1: Nguyễn Thái Toàn

Chuyên viên tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thành viên Bán chuyên trách E-Learning của TVU. Kinh nghiệm hơn 5 năm trong quản lý hệ thống LMS và thiết kế kế khóa học.

Người chia sẻ 2: Huỳnh Đăng Khoa

Chuyên viên tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thành viên Bán chuyên trách E-Learning của TVU. Kinh nghiệm hơn 5 năm trong quản lý hệ thống LMS và thiết kế kế khóa học.

Cấp chứng nhận khi hoàn thành

Miêu tả khóa học
Kế hoạch thực hiện
Đối tượng
Miêu tả khóa học

Bài tập trắc nghiệm là một công cụ quen thuộc để đánh giá sinh viên. Với sự hỗ trợ của LMS bài tập trắc nghiệm ngoài sự đa dạng câu hỏi như câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng sai, điền khuyết… mà nó còn có hình thức trình bày phong phú (hình ảnh, video, công thức) … Ngoài ra bài tập trắc nghiệm còn giúp thầy cô tiết kiệm thời gian chấm điểm bài làm hay biên soạn câu hỏi bằng cách phối hợp biên soạn (nhiều giảng viên soạn chung một bộ câu hỏi và chia sẻ với nhau).

Mục tiêu của chuyên đề nhằm trang bị cho người tham dự các kỹ năng sau:

  1. Thêm câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng câu hỏi LMS theo cách thủ công.
  2. Nhập hàng loạt câu hỏi nhiều lựa chọn vào ngân hàng câu hỏi LMS.
  3. Tạo bài tập trắc nghiệm trên LMS.
  4. Xuất điểm bài tập trắc nghiệm về file Excel.

Đặc biệt: Giảng viên có thể soạn câu hỏi trên Word và chèn hình ảnh vào câu hỏi hoặc câu trả lời. Sau đó nhập vào LMS.

Kế hoạch thực hiện

Nội dung cụ thể

TG

Hoạt động của

người tổ chức

Hoạt động của người tham gia

Nguồn

Chào đón và khởi động

10’

– Tập huấn viên tự giới thiệu.

– Trình bày mục tiêu, lịch trình tập huấn.

Quan sát slide, lắng nghe và ghi nhận

(1)

Cho học viên xem đề thi mẫu trên LMS

 

30’

 

– Mở đề thi trên khóa học.

– Giới thiệu các dạng câu hỏi có trong đề thi.

Quan sát slide, lắng nghe và ghi nhận

(4)

Hướng dẫn học viên tải file câu hỏi trên LMS để thực hành

15’

 

Thao tác mẫu trên hệ thống LMS

Thao tác theo hướng dẫn

 

(2), (4)

Thêm thủ công các bài tập đánh giá vào khóa học LMS

50’

–    Thêm MC

–    Thêm T/F

–    Thêm Ghép hợp

–    Thêm Điền khuyết

Thao tác theo hướng dẫn

(2), (3), (4)

Thao tác mẫu thêm hàng loạt các câu hỏi theo chuẩn Aiken.

180’

–    Giới thiệu chuẩn Aiken. Điểm mạnh và điểm yếu.

–    Quy trình thêm hàng loạt.

–    Thao tác mẫu thêm hàng loạt câu hỏi.

Thao tác theo hướng dẫn

(2), (3), (4), (5)

Tổng kết nội dung buổi 1

10’

Tổng kết kết quả:

– Nhấn mạnh các bước để thêm 1 câu hỏi khóa học LMS (cách thủ công).

– Nhấn mạnh các bước thêm hàng loạt bài tập đánh giá vào khóa học LMS (chuẩn Aiken).

– Đặt câu hỏi: Điểm mạnh và điểm yếu của chuẩn Aiken.

Lắng nghe, đặt câu hỏi

 

Học viên nhắc lại nội dung buổi 1

5’

– Nhắc lại các bước để thêm 1 câu hỏi khóa học LMS (cách thủ công).

– Nhắc lại các bước thêm hàng loạt bài tập đánh giá vào khóa học LMS (chuẩn Aiken).

Trả lời câu hỏi

 

Giới thiệu nội dung buổi 2

5’

–    Giới thiệu chuẩn Wordtable. Điểm mạnh và điểm yếu.

–    Cài đặt Microsoft Word template plugin
– Quy trình thêm hàng loạt.

–     Thao tác mẫu thêm hàng loạt câu hỏi.

Lắng nghe, đặt câu hỏi

(4), (6)

Cài đặt Microsoft Word template plugin

15’

Hướng dẫn link và thao tác mẫu cài Microsoft Word template.

Thao tác theo hướng dẫn

 

Thao tác mẫu thêm hàng loạt các câu hỏi theo chuẩn Wordtable.

150’

–      Giới thiệu chuẩn Wordtable. Điểm mạnh và điểm yếu.

–      Thao tác mẫu thêm hàng loạt câu hỏi

Thao tác theo hướng dẫn

(2), (3), (4), (6)

Tạo đề thi trên LMS và xuất điểm thành file Excel.

20’

–   Hướng dẫn Tạo đề thi

–   Hướng dẫn xuất điểm bài thi thành file Excel

Thao tác theo hướng dẫn

(4)

Tổng kết nội dung buổi 2

5’

–    Nhấn mạnh ưu điểm mạnh và hạn chế của chuẩn Wordtable.

–                    Nhắc lại các bước thêm hàng loạt câu hỏi theo chuẩn Wordtable.

Thao tác theo hướng dẫn

(4)

Tổng kết nội dung đã tập huấn

5’

–                     Nhấn mạnh lại:

+ Các bước để thêm 1 câu hỏi khóa học LMS (cách thủ công).

+ Các bước thêm hàng loạt bài tập đánh giá vào khóa học LMS (chuẩn Aiken).

+ Các bước thêm hàng loạt câu hỏi theo chuẩn Wordtable.

Thao tác theo hướng dẫn

(4)

Đối tượng

Tất cả viên chức thuộc Trường Đại học Trà Vinh.

Ngoài ra, thầy cô ngoài trường có nhu cầu vui lòng gửi mail về email nttoan@tvu.edu.vn

Một số hình ảnh đợt tập huấn trước đây: