NHÂN SỰ TRUNG TÂM

LÃNH Đạo TRUNG TÂM

TS. Tiêu Thanh Thủy

GIÁM ĐỐC

ThS. Trương Thị Mỹ Huyền

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. Dương Ngọc Bích

PHÓ GIÁM ĐỐC

NHÓM PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bà Nguyễn Kim Trọng

Chuyên viên

Ths Lý Thanh Huê

Chuyên viên

Ths Nguyễn Thị Mỹ Lan

Giảng viên

NHÓM PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

ThS Bùi Thị Mỹ Chi

Giảng viên

ThS Nguyễn Văn Nhân

Giảng viên

NHÓM KỸ NĂNG MỀM

Ông Huỳnh Đăng Khoa

Chuyên viên

Bà Huỳnh Như

Chuyên viên

NHÓM E-LEARNING

ThS Nguyễn Thái Toàn

Chuyên viên

Ông Huỳnh Công Khoa

Chuyên viên

ThS Lê Thị Thùy Lan

Giảng viên

NHÓM Quản lý đào tạo CO-OP

ThS Thạch Huỳnh Thị Thu Trang

Giảng viên