Tag Archives: Ban Phương pháp dạy và học

Giới thiệu Ban Phương pháp dạy và học

1. Chức năng a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về kỹ năng giảng dạy; b) Tổ chức các hoạt động học thuật cho giảng viên của nhà trường; c) Tổ chức các hoạt động học thuật cho học viên, sinh viên của nhà trường. 2. Nhiệm vụ a) Tập huấn cho […]