Tag Archives: ban thư viện

Giới thiệu Ban Thư viện

1. Chức năng a) Cung ứng tài liệu, sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; b) Quản trị hệ thống website, phần mềm quản lý nghiệp vụ thư viện, hệ thống máy vi tính thực hành thuộc trung tâm được giao quản lý, […]