Tag Archives: Blog Ứng dụng CNTT

Vẽ sơ đồ tư duy với MindMup

Đơn giản hóa nội dung bài học, giúp học sinh dễ nhớ qua đó giải quyết vấn đề quá tải kiến thức; Hệ thống hóa kiến thức một cách logic, rành mạch giúp học sinh phát huy năng lực diễn đạt trong tạo lập văn bản; Kích hoạt tối đa khả năng ghi nhớ và […]