Tag Archives: giới thiệu

Học kỹ năng mềm như thế nào?

MÔ TẢ HỌC PHẦN: Học phần giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng cũng như các cách để rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm. Đồng thời học phần cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm cần thiết cho học tập và […]