Tag Archives: phương pháp đánh giá

Tập huấn “Dẫn chứng nguồn tài liệu và tránh đạo văn” và “Kỹ năng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu”

Sáng ngày 24/02/2020 và sáng ngày 05/3/2020 Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức tập huấn 2 chuyên đề “Dẫn chứng nguồn tài liệu và tránh đạo văn” và “Kỹ năng tìm kiếm tài liệu nghiên cứu” cho hơn 90 lượt viên chức, giảng viên […]

Tập huấn chuyên đề “Sử dụng các kỹ thuật đánh giá trên lớp nhằm tăng cường hiệu quả việc học”

Ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học tổ chức tập huấn chuyên đề “Sử dụng các kỹ thuật đánh giá trên lớp nhằm tăng cường hiệu quả việc học” do Tiến sĩ Dennis Alonzo – Trường Đại học New South Wales, Úc phụ trách […]