Tag Archives: tập huấn phát triển chương trình

Tập huấn Xây dựng chuẩn đầu ra và xây dựng bài kiểm tra phù hợp với kết quả học tập/chuẩn đầu ra

Trong tháng 7 năm 2020, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học đã tổ chức một số chuyên đề tập huấn về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo : Xây dựng chuẩn đầu ra, Xây dựng bài kiểm tra phù hợp với kết quả học tập/chuẩn đầu ra, Xây […]