Tài nguyên truy cập mở

Thư viện xin giới thiệu đến Bạn đọc nguồn tài nguyên truy cập mở hữu ích, được xuất bản bởi các nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới:

Open Education at BCcampus

Directory of Open Access Books

 

Link for access: Discover new release for free

 

 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.