Đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ của Thư viện

Tất cả sinh viên, học viên của Trường được sử dụng miễn phí máy tính, truy cập internet, kết nối wifi trong suốt quá trình học tập. Để có thể sử dụng các dịch vụ này, các bạn cần Đăng ký tài khoản.

– Tài khoản mượn/trả/gia hạn tài liệu và khai thác tài liệu điện tử.

Địa điểm: liên hệ tại quầy phục vụ Tầng 1, Tầng 2 và Tầng 3

– Tài khoản sử dụng máy tính phòng Học liệu điện tử 

Địa điểm: liên hệ tại quầy phục vụ Tầng 3

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.