Hội thảo khoa học

TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Tổ chức ngày 31 tháng 7 năm 2024, tại Trường Đại học Trà Vinh

Các mốc thời gian

  • Tác giả gửi tóm tắt bài viết. Hạn gửi: 22/3/2024.
  • Thông báo kết quả xét duyệt tóm tắt. Ngày thông báo: 12/4/2024.
  • Tác giả gửi lại Tóm tắt đã chỉnh sửa. Hạn gửi: 30/4/2024.
  • Tác giả gửi toàn văn. Hạn gửi ngày 30/5/2024.
  • Phản hồi tác giả được chọn báo cáo tại Hội thảo: Hạn gửi: 30/6/2024
  • Tác giả gửi file Báo cáo (ppt): Hạn gửi ngày 21/7/2024.

Địa chỉ gửi bài và đăng ký tham dự

https://conference.tvu.edu.vn/

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

  • E-mail: conference.celri@tvu.edu.vn
  • Số điện thoại: 0989.951.409  (Cô Bùi Thị Mỹ Chi), 0344.612.345  (Cô Huỳnh Như).