Hướng dẫn thêm tác giả cho bài tham luận

Bước 1. Click vào menu Bài tham luận của tôi

Bước 2: Click biểu tượng   để xem bài tham luận;

Bước 3: Tại cửa sổ xem bài tham luận, click “Chọn/Thêm tác giả” để mở cửa sổ thêm tác giả;

Bước 4: Tìm kiếm tên tác giả hoặc Click “Thêm tác giả” để thêm mới nếu tìm kiếm tên không thấy;

Bước 5: Thêm thông tin của tác giả
Bước 6. Nhập thứ tự tác giả của bài tham luận;

Bước 6. Click “Lưu“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.