Hướng dẫn đăng ký vào khóa học

VIDEO HƯỚNG DẪN:

CHI TIẾT HƯỚNG DẪN:

Mỗi khóa học có một Mã truy cập. bạn cần liên hệ giảng viên để được cung cấp sau đó thự hiện các bước sau đây để đăng ký.

Bước 1. Tìm kiếm khóa học

Tại trang Nhà của tôi, click menu Tìm kiếm khóa học

menu tim kiem khoa hoc

Bước 2: Bạn nhập tên khóa học cần tìm vào ô và click xem.

o tim kiem khoa hoc

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị:

Kết quả tìm kiếm khóa học

Bước 3: Bạn nhập mã truy cập vào và click Enrol me để đăng ký.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.