Hướng dẫn đăng nhập hệ thống E-Learning

Video hướng dẫn:

Chi tiết hướng dẫn:

Mở trình duyệt web, nhập vào địa chỉ http://lms.tvu.edu.vn và enter. Sau đó, click vào menu Đăng nhập (Phía trên bên phải).

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập, bạn hãy click vào nút microsoft button và điền mail sinh viên của bạn (định dạng mssv@st.tvu.edu.vn) và mật khẩu để đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiển thị giao diện Nhà của tôi.

nha cua tui

Bạn chú ý vùng khung đỏ (1) ở trên, là danh sách các khóa học mà bạn truy cập thường xuyên.  Còn vùng khung đỏ (2) liệt kê các khóa bạn đang học.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.