Category Archives: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG E-LEARNING

Gia hạn tài liệu

Cách 1: Gia hạn trực tiếp tại quầy lưu hành Bạn đọc mang tài liệu, [...]

Hướng dẫn Nộp bài tập trên khóa học E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Khi bạn tham gia khóa học, giảng viên [...]

Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn trên khóa học E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Diễn đàn là nơi các bạn có thể [...]

Hướng dẫn đăng ký vào khóa học

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Mỗi khóa học có một Mã truy cập. [...]

Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống, thông [...]

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống E-Learning

Video hướng dẫn: Chi tiết hướng dẫn: Mở trình duyệt web, nhập vào địa chỉ http://lms.tvu.edu.vn và [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.