Hướng dẫn đăng ký tham dự hội thảo

Bước 1. Truy cập địa chỉ https://conference.tvu.edu.vn/ và đăng nhập hệ thống.

Bước 2. Click vào Menu Đăng ký tham dự hội thảo

Bước 3. Nhập các thông tin được yêu cầu và chọn vai trò tham dự. Có 02 vai trò tham dự: Người tham dự và Báo cáo viên.

Bước 4. Click Lưu để lưu thông tin đăng ký.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.