Diễn đàn Quốc tế về AI và Giáo dục Điều hướng AI để trao quyền cho giáo viên và chuyển đổi giảng dạy – Phần 8. Các công cụ/nền tảng AI đáng chú ý

Loạt bài viết này được dịch từ báo cáo phân tích được phát triển bởi Fengchun Miao từ Bộ phận Công nghệ và Giáo dục của UNESCO thuộc Nhóm Tương lai của Học tập và Đổi mới dựa trên Diễn đàn Quốc tế về AI và Giáo dục, ‘Điều hướng AI để trao quyền cho giáo viên và chuyển đổi giảng dạy’ được tổ chức tại Bắc Kinh và trực tuyến đồng thời từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022.

Link bài báo cáo gốc có thể tìm thấy tại: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386162?posInSet=7&queryId=27030116-4ff6-40f9-80fc-4abb9e839bab

Phần 8. Các công cụ/nền tảng AI đáng chú ý

Nhiều nền tảng được đề cập có liên quan đến hệ thống thông tin quản lý giáo dục, hệ thống quản lý học tập và/hoặc việc thu thập dữ liệu bổ sung để đánh giá và quản lý hiệu suất của giáo viên:

Thông qua sự kết nối với các hệ thống liên quan, việc thu thập và quản lý tập trung dữ liệu cơ bản của giáo viên có thể được thực hiện và dịch vụ có thể được cải thiện. Hiện tại, chúng tôi đã thu thập dữ liệu cơ bản của hơn 16 triệu giáo viên tiểu học và trung học trên toàn quốc, và đạt được mục tiêu “mỗi người một số và mỗi trường một mã”. Trên cơ sở này, trình độ dịch vụ quản lý giáo dục của chúng tôi đã được nâng cao đáng kể.

– Ông SUN Yao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Trung Quốc

Một ứng dụng dành cho học sinh được mô tả là chương trình gia sư dựa trên AI, được trang bị thông tin về một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như tái tạo đô thị hoặc quản lý chất thải rắn. Dựa trên cơ sở dữ liệu gồm 300 đến 500 câu hỏi thường gặp, các câu trả lời ngắn được lập trình vào chương trình. Học sinh tham gia khóa học tự học hoặc kỳ thi thử có thể sử dụng chương trình gia sư. Do được lập trình AI, khi học sinh tương tác, máy móc sẽ “học hỏi” và cải thiện.

Tại Beirut, các nhà nghiên cứu đã phát triển một hệ thống hỗ trợ AI cho phép bất kỳ ai cũng có thể lập trình bằng văn bản của con người, giúp giảm bớt rào cản đối với việc lập trình. Các nỗ lực đang được thực hiện để tận dụng máy học và AI để cho phép bất kỳ ai cũng có thể lập trình bằng ngôn ngữ tự nhiên, về cơ bản loại bỏ nhu cầu về chuyên môn lập trình để phát triển các đầu ra hoặc chương trình dựa trên mã.

Tại Brazil, mục tiêu chính sách quốc gia là phát triển các kỹ năng học tập, đọc, toán và viết cho học sinh. Một sáng kiến là hệ thống hỗ trợ AI dựa trên nền tảng cho việc viết. Học sinh viết bài luận của mình trên một tờ giấy được chuẩn bị đặc biệt. Trường đại học liên bang chuẩn bị các câu hỏi để phân tích, và sau khi học sinh viết câu trả lời cho các câu hỏi, giáo viên sẽ chụp ảnh các bài luận và gửi chúng qua nền tảng đến trường đại học. Phản hồi được gửi lại cho giáo sư, cung cấp các gợi ý và xác định lỗi và vấn đề viết của từng học sinh.

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia đang ưu tiên thiết kế lấy người dùng làm trung tâm trong việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục. Nền tảng kỹ thuật số giảng dạy được giải phóng cho giáo viên được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của giáo viên Indonesia về một nền tảng kỹ thuật số dựa trên cộng đồng an toàn, kết nối hơn ba triệu nhà giáo dục trên toàn quốc. Nền tảng được mô tả dường như giống như một cộng đồng thực hành kỹ thuật số hơn là chứa bất kỳ yếu tố AI nào trong đó.

Các phương pháp sư phạm dựa trên AI mới nổi

Ngoài việc tham khảo thiết kế tư duy và tư duy tính toán, một số phương pháp sư phạm sáng tạo đã được trình bày tại Diễn đàn:

  • Tại khu vực trình diễn giáo dục thông minh của Quảng Châu, Trung Quốc, học sinh có cơ hội thiết kế AI để giải quyết các vấn đề xã hội, chẳng hạn như cố gắng thiết kế đèn bàn điều khiển bằng giọng nói cho người già. Những loại ứng dụng giải quyết vấn đề của AI này khuyến khích học sinh kết nối việc học tập và cuộc sống và hỗ trợ giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo.
  • AI được sử dụng để cung cấp phân tích về màn trình diễn nhảy của học sinh và để đánh giá học sinh trong môn thư pháp nhằm thực hiện giảng dạy chính xác các động tác phức tạp và tinh tế.
  • Một trong những cách sử dụng AI được nhấn mạnh hơn là cho “học tập cá nhân hóa” hoặc “học tập thích ứng”. Việc sử dụng AI này thường dựa trên đánh giá, với học sinh tham gia đánh giá ngắn trên nền tảng nhất định sẽ cung cấp cho AI điểm khởi đầu để bắt đầu phân phối nội dung cho học sinh. Khi học sinh trả lời các câu hỏi, AI sẽ tích hợp dữ liệu để xác định lỗ hổng học tập, sau đó giải quyết các lỗ hổng này. Tùy thuộc vào mức độ tinh vi của AI, tiến trình có thể là tuyến tính theo chương trình giảng được thiết lập, hoặc kết hợp nội dung môn học “tiếp tuyến” và có thể kết hợp phản hồi bổ sung cho việc tham gia chương trình, chẳng hạn như ý kiến của giáo viên, tự đánh giá mức độ tự tin của học sinh hoặc trong một số trường hợp, dữ liệu tham gia của học sinh được thu thập thông qua các phương pháp như phần mềm nhận dạng khuôn mặt. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt cũng được gợi ý như một phương pháp để đo lường sự tập trung của học sinh trong lớp học độc lập với các nền tảng khác.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.