Yêu cầu đối với khoá học E-Learning mức độ 1

Một khóa học E-Learning – mức độ 1 – phải thỏa được tất cả các tiêu chí và yêu cầu sau:

Stt Tiêu chí Yêu cầu
1. Tên khóa học Tên khóa học được đặt theo cú pháp: Mã học phần – Tên học phần – Tên lớp dạy – Tên GV giảng dạy
2. Mã đăng ký của khóa học (Enrollment key) Khóa học phải thiết lập mã đăng ký.
3. Mô tả học phần Mô tả tổng quát về mục đích và nội dung của học phần. Đồng thời nêu rõ thời lượng của học phần.
4. Chuẩn đầu ra/Kết quả học tập của học phần Kết quả học tập (KQHT) được nêu rõ trong khóa học, được viết dưới góc độ của người học, và sử dụng các động từ theo thang đo Bloom.
5. Diễn đàn thảo luận, giải đáp thắc mắc cho người học · Có diễn đàn thảo luận.

· GV cần cung cấp các chủ đề thảo luận để củng cố hay mở rộng kiến thức cho người học, và giải đáp kịp thời các thắc mắc của người học.

6. Kế hoạch giảng dạy học phần

(Phụ lục IIIa-Elearning1)

· File định dạng PDF và đã được phê duyệt.

· Thể hiện rõ các nội dung và hoạt động học trên lớp và tự học trên khóa học E-Learning.

7. Học liệu điện tử · Phải có nội dung bám sát mục tiêu đào tạo, có tính sư phạm cao, dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu tự học của người học và theo chuẩn đầu ra của học phần.

· Nội dung học liệu điện tử phải tuân thủ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; và Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

· Học liệu điện tử được đưa lên khóa học gồm:

Tài liệu giảng dạy hoặc giáo trình chính:

· Đối với các tài liệu giảng dạy do giảng viên TVU biên soạn và đã được ký ban hành và số hóa: GV cung cấp tài liệu dạng liên kết trên trang web của Trung tâm học liệu của Trường. Các liên kết này phải có thể truy cập.

· Đối với giáo trình của tác giả ngoài trường và TVU chưa có bản quyền phân phối: GV ghi đầy đủ tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản; đồng thời ghi rõ: liên hệ GV giảng dạy để được hướng dẫn nơi mua sách.

· Đối với slide bài giảng: File slide bài giảng định dạng PDF (hoặc PPT nếu muốn người học xem được các hiệu ứng hoặc liên kết), và có danh mục tài liệu tham khảo để đảm bảo độ tin cậy của bài giảng. Có thể tải trực tiếp trên khóa học, hoặc tải lên Google Drive của cá nhân và cung cấp liên kết cho người học xem tài liệu.

Tài liệu tham khảo

· Tải trực tiếp trên khóa học; hoặc

· Cung cấp liên kết web đến các tài liệu tham khảo. Các liên kết này phải có thể truy cập.

8. Các nhiệm vụ học tập · Các nhiệm vụ học tập phải được hướng dẫn rõ ràng, gồm 3 phần: tên hoạt động/bài tập, nội dung, thời hạn hoàn thành (ghi rõ có cho nộp trễ hạn hay không) và hình thức nộp (định dạng file, dung lượng file, …).

· Các nhiệm vụ này có thể không tính điểm. Chúng được tạo ra nhằm mở rộng kiến thức hay định hướng việc tự học cho người học.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.