Category Archives: E-Learning

Gia hạn tài liệu

Cách 1: Gia hạn trực tiếp tại quầy lưu hành Bạn đọc mang tài liệu, [...]

Hướng dẫn Nộp bài tập trên khóa học E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Khi bạn tham gia khóa học, giảng viên [...]

Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn trên khóa học E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Diễn đàn là nơi các bạn có thể [...]

Hướng dẫn đăng ký vào khóa học

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Mỗi khóa học có một Mã truy cập. [...]

Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống E-Learning

VIDEO HƯỚNG DẪN: CHI TIẾT HƯỚNG DẪN: Lần đầu tiên đăng nhập hệ thống, thông [...]

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống E-Learning

Video hướng dẫn: Chi tiết hướng dẫn: Mở trình duyệt web, nhập vào địa chỉ http://lms.tvu.edu.vn và [...]

650851 – Điều dưỡng cơ bản

STT Mã video Tên video Người thực hiện Giảng viên Mức độ ưu tiên 1. [...]

Tập huấn Kỹ thuật thiết câu hỏi đánh giá trên LMS: Nâng cao hiệu quả bài tập trắc nghiệm

Ngày 21 và 23 tháng 03 năm 2022, Trung tâm Học liệu – Phát triển [...]

Quy trình xây dựng khoá học E-Learning mức độ 1

Trích QĐ số 4467/QĐ-ĐHTV ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại [...]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.