MIT OpenCourseWare (OCW)

MIT OpenCourseWare (OCW)  là một dự án của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhằm mục đích cung cấp miễn phí các tài liệu từ hơn 2000 khóa học của học viện trên web. Dự án này bắt đầu vào năm 2002 và đã trở thành một trong những sáng kiến truy cập mở hàng đầu thế giới trong giáo dục.

MIT OCW không chỉ cung cấp truy cập vào tài liệu giáo trình, bài giảng, bài tập và đề thi, mà còn cung cấp video bài giảng cho một số khóa học. Khóa học được cung cấp trên MIT OCW bao gồm một loạt các chủ đề từ khoa học, kỹ thuật, tới khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn.

MIT OCW không yêu cầu đăng ký, không có hạn chế về số lượng khóa học bạn có thể học và không cung cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Thay vào đó, mục đích của nó là cung cấp quyền truy cập miễn phí vào tài liệu giáo dục chất lượng cao của MIT cho bất kỳ ai trên toàn cầu có mong muốn học.

Để khám phá thêm về MIT OpenCourseWare và tìm hiểu về các khóa học mà họ cung cấp, bạn có thể truy cập MIT OpenCourseWare ngay hôm nay.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.